KORZYSTANIE Z WITRYNY

Korzystanie z witryny MebleWawrzyniak, której właścicielem jest Radosław Wawrzyniak, ul. Czechy 174a, 98-220 Zduńska Wola, prowadzący działalność gospodarczą pod nr NIP: PL829-147-06-47, jest przedmiotem następujących kategorii prawnych.

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej, zarówno w treści tej witryny, w tym znaki towarowe, nazwy, loga wyświetlane („Znaki towarowe”) na tej witrynie są zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe są własnością MebleWawrzyniak. Copyright – 2013 MebleWawrzyniak. Jeśli nie wskazano inaczej poniżej, wszelkie prawa zastrzeżone.

Treści zawarte na witrynie są dostępne dla Ciebie, wyłącznie dla własnego wewnętrznego niekomercyjnego użytku. Nie wolno kopiować, wykonywać, publikować, modyfikować, przekazywać, tworzyć prac pochodnych, wykorzystywać komercyjnie lub w inny sposób wykorzystywać w całości lub w części jakiejkolwiek zawartości, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z tej witryny.

Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać, w części lub w całości, praw autorskich, znaku handlowego, własności intelektualnej lub innych informacji prawnych z dowolnej części niniejszej witryny.

Użytkownik zobowiązany jest zachować wszelkie hasła przypisane do Siebie, które umożliwiają dostęp do tej witryny lub jakiejkolwiek części niniejszej witryny. Hasła są ściśle poufne i nie można ich ujawniać innej osobie. Nieautoryzowane korzystanie z witryny, w tym, nielegalne logowanie, nadużycia lub niewłaściwe używanie haseł oraz wszelkich innych informacji, jest surowo zabronione.

Nie możesz używać tego Serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić witrynę lub zakłócać dostęp przez inne osoby i / lub korzystania z tej witryny.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Witryny, systemów lub sieci połączonych z tą witryną poprzez wydobycie hasła (hacking) lub jakichkolwiek innych środków. Nie wolno używać tej witryny do popełniania lub zachęcania do przestępstwa, przekazywać lub rozpowszechniać wirusy, powodować utratę danych, wysyłać niechciane reklamy lub inne materiały promocyjne (czyli „spamu”).

Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z niniejszą witryną, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami. Nie możesz używać tej witryny do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazanych celach przez niniejszy regulamin.

Z wyjątkiem przypadków, gdy MebleWawrzyniak wyrazi pisemną zgodę. MebleWawrzyniak wyraźnie zabrania wstawiania linków do całej witryny lub jego części lub z innych witryn (w tym tak zwanego”głębokiego linkowania”.)

Zabrania się stosowania jakichkolwiek oznaczeń (śladów) bez względu na to w jakim celu, tym stosowanie meta tagów innych witryn lub witryn internetowych.

MebleWawrzyniak może wypowiedzieć twój dostęp, możliwość korzystania z dowolnej części niniejszej witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Uzyskując dostęp do Witryny, gwarantujemy i oświadczamy, że masz prawo do korzystania z informacji udostępnianych za pośrednictwem Witryny na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

MebleWawrzyniak nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, dotyczących Witryny.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Ze względów praktycznych, ta witryna zawiera linki zewnętrzne, które są poza kontrolą właściciela Witryny, który nie daje pewności co do ich treści. Korzystanie z zewnętrznych linków i ich treści odbywa się na własne ryzyko.

ZWROTY

Masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru towaru lub dowodów na tę okoliczność. Zwroty muszą zawierać oświadczenie w formie pisemnej. Okres odwołania wynosi 14 dni kalendarzowych; Okres odwołania rozpoczyna się w dniu dostawy towaru lub produktu końcowego, jeżeli dostawa jest w kilku częściach (potwierdzenie dostarczenia). Towary muszą być zwrócone w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty formalnej rezygnacji przekazanej do MebleWawrzyniak. Zwroty będą dokonywane nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty skutecznego dostarczenia zwracanego towaru.

MebleWawrzyniak nie przyjmuje zwrotów dla towarów, które zostały uszkodzone przez klienta lub są zabrudzone.

MEBLE NA ZAMÓWIENIE

Z uwagi na charakter usługi, w przypadku mebli na zamówienie, płatność zostanie podjęta w całości w momencie złożenia zamówienia.

MebleWawrzyniak ma na celu dostarczyć produkt w przeciągu 30-60 dni roboczych, od potwierdzenia zamówienia. Dostawa zamówienia jest uzależniona od dostępności materiałów. MebleWawrzyniak zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy.

Złożone zamówienia będące w realizacji nie mogą być zmieniane ani modyfikowane.

Jeśli zamówienie zostanie anulowane z jakiegokolwiek powodu, po upływie 48 godzin od dokonania płatności za zamówienie, MebleWawrzyniak nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów. Koszty te obejmują wszelkie bezpośrednie lub pośrednie koszty ponoszone przez Klienta, w tym cena zakupu, koszty dostawy.

Kolory tkanin i materiałów mogą się różnić od widocznych na witrynie. MebleWawrzyniak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorze, odcieniu i fakturze i nie przyjmuje zwrotów na tej podstawie.

Należy pamiętać, że obraz widziany przy składaniu zamówienia jest wizualną prezentacją. W produkcie rzeczywistym który otrzymasz mogą być niewielkie różnice kolorystyczne w zależności do światła, ustawień monitora itp.

Rezygnacja z zamówienia wykonywanego według indywidualnych wytycznych kolorystycznych lub materiałowych, będącego w realizacji jest niemożliwa. Zamówienia takie również nie podlegają zwrotowi.

POLITYKA CENOWA

Opłaty za płatności będą naliczane walucie PLN.

Podane na witrynie ceny są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy

ZAMÓWIENIA I AKCEPTACJA DOKONANIA PŁATNOŚCI

Gdy zamówienie zostanie złożone, otrzymasz e-mail potwierdzający, że otrzymaliśmy szczegóły zamówienia. Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie, że zamówienie zostało przez nas przyjęte do realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do momentu potwierdzenia płatności oraz z powodu braku dostępności towaru na magazynie lub odmowy realizacji przez producenta. Jeśli zamówienie zostało przyjęte i nie anulowane, otrzymasz potwierdzenie wysłania swoich towarów. Klienci są odpowiedzialni za towary od momentu dostawy; za szkody powstałe w czasie transportu (przed dostawą) odpowiedzialność ponosi MebleWawrzyniak

Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych są Przelewy24.pl, PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści prezentowane na tej witrynie są dostarczane „tak jak jest”. MebleWawrzyniak nie daje żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, składania jakichkolwiek oświadczeń w tym, bez ograniczeń, że treść na tej witrynie zawarte są kompletne lub dokładne i aktualne. MebleWawrzyniak zastrzega sobie prawo do zmiany treści na witrynie internetowej według własnego uznania i bez powiadomienia w celu dostosowania zmian na witrynie.

MebleWawrzyniak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub przewidywanych oszczędności, utratę wartości firmy, utratę reputacji, utratę lub uszkodzenie danych, wszelkiego rodzaju specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody), czy wynikające z korzystania lub opóźnienia lub niemożności korzystania z tej witryny lub jej zawartości, w wyniku zaistnienia czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób z wyjątkiem przypadku oszustwa, śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego przez zaniedbanie MebleWawrzyniak.

MebleWawrzyniak nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza jego kontrolą, ani za straty wynikające z takiego zdarzenia.

Korzystając z witryny zgadzasz się, że MebleWawrzyniak może wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu ochrony przed oszustwami w informacji kredytowej lub instytucjom które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Od czasu do czasu MebleWawrzyniak może zmieniać lub modyfikować warunki prawne. Wszelkie zmiany tych terminów prawnych będą publikowane na tej witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny po zmianie warunków uważa się za dorozumianą zgodę na ich akceptację, ale nie stosuje się ich do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację zmodyfikowanych warunków prawnych, należy zaprzestać korzystania z tej witryny.

ZARZĄDZANIE PRAWNE

Warunki te podlegają jurysdykcji i interpretacji sądów w Polsce. Sądy w Polsce są właściwe do negocjowania sporów w związku z tymi warunkami.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.