JAK DOKONAĆ REKLAMACJI?

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz znajdujący się obok.

Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail reklamacyjny. Kopię formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu Reklamacyjnym.

Po przesłaniu formularza, czekaj na kontakt z naszej strony.
Nasz pracownik zadzwoni i przekaże instrukcje dalszego postępowania.

Jeżeli produkt trzeba będzie odesłać, pamiętaj o zabezpieczeniu w transporcie.
Reklamowany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający reklamację.

Przygotowany produkt należy wysłać lub dostarczyć na adres:
ul. Czechy 174a, 98-220 Zduńska Wola lub do jednego z mobilnych punktów handlowych po wcześniejszym uzgodnieniem terminu. Listę znajdziesz mobilnych punktów handlowych znajdziesz – tutaj

Mobilne punkty handlowe

zobacz na mapie

Rozpatrywanie reklamacji
Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w formie poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Dane reklamującego (wszystkie pola wymagane)

Imię i nazwisko

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Telefon kontaktowy

Adres email


Dane produktu (wszystkie pola wymagane)

Rodzaj reklamowanego produktu

Kolor

Ilość

Wartość reklamowanego produktu

Data zakupu (format: DD.MM.RRRR)

Numer paragonu lub zamówienia

Żądania reklamującego (możesz zaznaczyć kilka opcji)
- naprawa- wymiana- odstąpienie od umowy

Opis wady, okoliczności powstania

Musisz wyrazić zgodę aby wysłać formularz. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności